تصویر دکتر مهسا توکل

دکتر مهسا توکل

  • متخصص جراحی عمومی
  • دارای برد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • بیش از 10 سال تجربه در عمل های جراحی آنورکتال (مقعد)
  • فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پستان و زیبایی

کد نظام پزشکی: 129935

سبد خرید