مرکز تخصصی و فوق تخصصی درمان بیماری های نشیمنگاهی با لیزر

درمان هموروئید (بواسیر) ، درمان فیشر (شقاق) ، درمان آبسه مقعد ، درمان فیستول و درمان کیست مویی